Sådan virker det

Sådan virker det

Velkommen!

Velkommen til VisitAarhus’ Turismebarometer.

Her kan du både se aktuelle og historiske data for en række indikatorer, der hver især bidrager til at give et overblik over turismen i Aarhusregionen. Dermed er det muligt at få indsigt i udviklingen og trends i turismen.

VisitAarhus er den officielle turismeorganisation i Aarhusregionen, som dækker Aarhus, Silkeborg, Syd- og Norddjurs, Skanderborg, Viborg, Favrskov og Randers Kommuner fra d. 1/1 2020.

 

Indikatorer

Turismebarometeret er baseret på en række primære indikatorer, som er frit tilgængelige:

- Overnatningstal

- Attraktionstal for VisitAarhus’ partnere

- Antal attraktionsbesøg foretaget med AarhusCARD

- Antal krydstogtgæster

- Passagertal for Aarhus Lufthavn og Billund Lufthavn

- Analyser og rapporter om Aarhusregionen

 

For partnere i VisitAarhus

VIP-partnere får adgang til interne data fra VisitAarhus om presseaktiviteter, gæsteservice og turistinformation samt indblik i udviklingen på VisitAarhus’ digitale platforme. Desuden gives der adgang til et sammenligningsmodul, så det er muligt at lave sammenligninger og analyser. 
Denne adgang til interne data fra VisitAarhus gælder også for attraktioner, der er partnere hos VisitAarhus og deltager i Turismebarometeret ved at indtaste deres besøgstal. 

Har du lyst til at være med? Se muligheder for at blive partner med VisitAarhus her

Turismebarometerets historie

Turismebarometeret blev lanceret i forbindelse med, at Aarhus var kulturhovedstad i 2017. Derfor udspringer mange data på Turismebarometeret fra Aarhus. Eksempler på dette er undersider til overnatningstal med kategorien "i byen". I dette tilfælde refererer "overnatninger i byen" til Aarhus. 
Pr. 1/1 2020 er VisitAarhus' destination udvidet til at omfatte otte østjyske kommuner. Turismebarometeret bliver løbende udviklet til at matche VisitAarhus' nye destinationsgeografi i Aarhusregionen.  

 

Metode

Turismebarometeret består af forskellige datakilder, disse er: 

Overnatningsstatistikkerne: Er baseret på de tal, der er leveret til Danmarks Statistik af overnatningssektoren hver måned. Disse data er tilgængelige ca. 40 dage efter månedens afslutning. 
Deleøkonomiske overnatninger: Er baseret på Airbnbs egne tal, som opgør overnatningstal årligt. 

Attraktionsdata: Er baseret på attraktionernes egne månedlige indtastninger.    

Passagertal: Er baseret på Aarhus Airport og Billund Lufthavns egne tal, som opgør passagertal hver måned. 

Alle andre data (City Card, krydstogtgæster, gæsteservice-ekspeditioner m.m.) er baseret på VisitAarhus’ egne data.

 

Rapporter og analyser

Fra dette modul vil du frit kunne downloade rapporter og analyser, der har relevans for Aarhus og regionen inden for turisme.

 

Indikatorernes indhold

Overnatning: Er opdelt i flere overnatningsmoduler ud fra følgende geografiske områder: Aarhusregionen og Aarhus. Alle overnatningsmodulerne viser antallet af overnattende gæster på månedsbasis på hoteller, feriecentre, vandrehjem mm. fra år 2011 til nu. Antallet af feriehus-overnatninger i perioden 2011 til 2017 er ikke optalt på månedsbasis og tilskrives derfor som slutnote, når tallene er lanceret via Danmarks Statistik.
Fra 2016 er der desuden overnatningstal for deleøkonomiske overnatninger i Aarhus Kommune.  

Attraktioner: Er et overblik over det månedlige besøgstal på Aarhusregionens attraktioner. Kategorien vedrører både attraktioner, museer, forlystelsesparker m.m. i Aarhusregionen. 

City Card: Vedrører "AarhusCARD”, som giver adgang til mere end 25 museer, attraktioner og aktiviteter i Aarhus og omegn. Indikatoren giver et overblik over antallet af registrerede besøgende med AarhusCARD på månedsbasis.
Læs mere om AarhusCARD her. 

Krydstogt: Er antallet af månedlige passagerer ombord på de krydstogtskibe, der anløber Aarhus Havn. Besætningen tælles med i disse data.
Gå til oversigt over anløb 2020 her. 

Passagertal i lufthavne: Er antallet af passagerer, som ankommer og afgår fra Aarhus Airport og Billund Lufthavn hver måned. 

Gæsteekspeditioner: Er antallet af registrerede gæsteekspeditioner i Aarhus by. Gæsteekspeditioner er optalt på forskellige lokaliteter i Aarhus midtby samt ved events, krydstogtsanløb og kongresser. Ydermere indgår antal ekspeditioner pr. mail.

Bemærk at udsvinget i antal gæsteserviceekspeditioner henover året primært skyldes, at antallet af åbne, mobile turistinformationer er sæsonbetonet.
Tilgængeligt for VIP-partnere hos VisitAarhus og deltagende attraktioner. 

Online platforms: Er det månedlige antal besøgende og brugere af VisitAarhus’ onlineplatforme (website, app m.m.).
Tilgængeligt for VIP-partnere hos VisitAarhus og deltagende attraktioner. 

Pressebesøg: Er det månedlige antal af pressebesøg i Aarhus fra 2014 til nu. Indikatoren giver et overblik over de primære nationaliteter, der i presseøjemed har besøgt Aarhus inden for en specifik måned eller år. 
Tilgængeligt for VIP-partnere hos VisitAarhus og deltagende attraktioner.  

Publicerede artikler: Er det månedlige antal artikler samt medie- og blogomtaler, der er udgivet om Aarhus. Indikatoren er opdelt i de nationaliteter, der har udgivet artikler samt medie- og blogomtale.
Gå til VisitAarhus' arkiv over publicerede artikler her. 
Tilgængeligt for VIP-partnere hos VisitAarhus og deltagende attraktioner. 

 

Obs: Indikatorernes indhold bliver løbende tilpasset, så de matcher VisitAarhus' nye destinationsgeografi.

 

Kontaktoplysninger hos VisitAarhus: 

Lone Daubjerg 
Senior Projektleder 
lda@visitaarhus.com

 

Foto: Comwell