Turismens økonomiske betydning

Turismens økonomiske betydning

Samfundsøkonomisk analyse:
Den seneste samfundsøkonomiske analyse af turismens betydning dækker år 2017. 
Den giver bl.a. indblik i turismeforbruget på både regionalt og kommunalt plan samt turismeforbrug fordelt på nationaliteter. 

Gå til Turismens økonomiske betydning 2017

Analyser af lokal økonomisk betydning: 
Disse rapporter belyser turismens økonomiske betydning i årene 2015-2017. 
Rapporterne dokumenterer turisternes samlede forbrug og viser, hvordan turisternes forbrug rækker ind i forskellige brancher.

Bemærk at rapporterne dækker forskellige geografiske områder. 

Turismens økonomiske betydning i Destination Aarhus 2017
Destination Aarhus omfatter kommunerne Aarhus, Silkeborg, Norddjurs og Syddjurs. 

Turismens økonomiske betydning 2016_VisitAarhus
Rapporten dækker Aarhus Kommune. 

Turismens økonomiske betydning 2016_ Business Region Aarhus
Business Region Aarhus dækker følgende 12 kommuner:
Aarhus, Norddjurs, Syddjurs, Silkeborg, Viborg, Favrskov, Randers, Skanderborg, Horsens, Odder, Samsø og Hedensted.

Turismens økonomiske betydning 2015_VisitAarhus
Rapporten dækker Aarhus Kommune. 

 


Foto: Comwell