Laveste månedlige total
6.035 (Januar)
Højeste månedlige total
61.231 (Juli)
Procentvis ændring (efter rettelserne)
-4,00%
Weather data
Nedenstående tal viser antallet af gæstebesøg hos de deltagende attraktioner i Aarhusregionen.

Kilde: VisitAarhus' partnere
Fotograf: Mark Dyer
Nedenstående tal viser antallet af gæstebesøg hos de deltagende attraktioner i Aarhusregionen.

Kilde: VisitAarhus' partnere
Fotograf: Mark Dyer
Attraktioner Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total
  6.035 9.350 15.279 9.048 11.409 22.191 61.231 41.914 10.261 22.695 10.954 12.560 232.927
Antal deltagere attraktioner 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Gennemsnitlig antal besøgende 2.011,7 3.116,7 5.093 3.016 3.803 7.397 20.410,3 13.971,3 3.420,3 7.565 3.651,3 4.186,7 77.642,3
Forskel sammenlignet med gennemsnit forrige år -16 -1.048,3 909,7 -1.110,7 -78 -388 -1.711,3 1.145,7 -420,3 -736,7 79 134,7 -3.240,3
Procentvis ændring -0,8% -25,2% 21,7% -26,9% -2,0% -5,0% -7,7% 8,9% -10,9% -8,9% 2,2% 3,3% -4,0%
Procentvis ændring (efter rettelserne) -0,8% -25,2% 21,7% -26,9% -2,0% -5,0% -7,7% 8,9% -10,9% -8,9% 2,2% 3,3% -4,0%
Weather Average temperature
Weather Precipitation
Weather Sun hours